Konzervace vína

Konzervační účinek je založen na vlastnostech inertního plynu argon, který je těžší než okolní vzduch a ustálí se nad hladinou vína. Mezi vínem a vzduchem tak vznikne tenká hranice, která zabrání styku okolního vzduchu s vínem a následné oxidaci.

Argon je ideální pro ochranu vína před oxidací. Díky inertnosti a faktu, že je argon těžší než kyslík, nedojde u vína ke ztrátě chuťových vlastností. Argon mezi vínem a kyslíkem vytvoří hranici, neboli „neviditelný korek“,  a to po dobu minimálně 4 týdnů.

1. VYBERTE LÁHEV VÍNA A OTEVŘETE JI.

2. NALIJTE POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ VÍNA.

3. LÁHEV NASAĎTE NA TRYSKU A SPOUŠŤ DRŽTE CCA 1 SEKUNDU.

4. UZAVŘETE LÁHEV JAKOUKOLIV ZÁTKOU.

5. VYCHUTNEJTE SI SVŮJ POHÁR VÍNA.

Návod na Fresh-it ke stažení