Jak funguje Fresh-it?

Konzervace vína

Konzervační účinek je založen na vlastnostech inertního plynu argon, který je těžší než okolní vzduch a ustálí se nad hladinou Vašeho vína, čímž vznikne mezi vínem a vzduchem tenká hranice, která zabrání styku okolního vzduchu s vínem a následné oxidaci.

Argon je ideální pro ochranu vína před oxidací. Díky inertnosti a faktu, že je argon těžší než kyslík, nedojde u vína ke ztrátě chuťových vlastností. Argon vytváří v láhvi bránu neboli „neviditelný korek“ mezi vínem a kyslíkem, a to po dobu minimálně 4 týdnů.

1. VYBERTE LÁHEV VÍNA A OTEVŘETE JI.

2. NALEJTE POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ VÍNA.

3. LÁHEV NASAĎTE NA TRYSKU A SPOUŠŤ DRŽTE CCA 1 SEKUNDU.

4. UZAVŘETE LÁHEV JAKOUKOLIV ZÁTKOU.

5. VYCHUTNEJTE SI SVŮJ POHÁR VÍNA.

Návod na Fresh-it ke stažení